Alpha Art – Nexx & Joker

0 63

Alpha Art – Nexx & Joker – 154 trang:

Lời bình: Hãy cẩn thận khi sử dụng cuốn sách này. Cái nên học của nó là tinh thần phấn đấu, sống có mục tiêu, đàn ông phải biết tập trung xây dựng giá trị bản thân hơn là việc tán gái, đàn ông phải có tự tôn, không được lụy tình. Cái không nên học đó là cách ứng xử với phụ nữ của tác giả, mình thấy tác giả là người gia trưởng, độc đoán. Cách ứng xử nó bắt nguồn từ phẩm chất của bạn. Vậy nên đừng vội bắt chước cách ứng xử của tầng lớp cao nếu bạn không có phẩm chất của họ. VD: người giàu có thể tiêu tiền hào phóng, chứ việc tiêu tiền hào phóng không thể biến bạn thành người giàu. Người tài giỏi, thông minh có thể trở nên tự cao, ngạo mạn, chứ việc tự cao ngạo mạn không thể biến bạn thành người tài giỏi.

[embeddoc url=”https://hatali.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/Alpha-Art-Nexx-Joker-154-trang.pdf” download=”none”]

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.