Đàn ông đến từ Sao Hỏa – Đàn bà đến từ Sao Kim – John Gray

0 28

Đàn ông đến từ Sao Hỏa – Đàn bà đến từ Sao Kim – John Gray – 422 trang:

Lời bình: sách phân tích sự khác nhau trong cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ. Đây là 1 cuốn sách tốt để tìm hiểu tâm lý đàn ông và đàn bà ở mức cơ bản đấy.

[embeddoc url=”https://hatali.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/Đàn-Ông-Đến-Từ-Sao-Hỏa-Đàn-Bà-Đến-Từ-Sao-Kim-John-Gray-422-trang.pdf” download=”none”]

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.