Nghệ thuật giao tiếp để thành công – 92 thủ thuật – Leil Lowndes

0 25

Nghệ thuật giao tiếp để thành công – 92 thủ thuật – Leil Lowndes – 206 trang:

Lời bình: Để cưa gái thì phải biết cách giao tiếp trước đã. Sách đọc cũng được. Nhưng do tác giả là nữ nên sẽ có một vài thủ thuật chỉ thích hợp dành cho nữ. Các bạn nên biết chọn lọc cái nào hợp cho mình.

[embeddoc url=”https://hatali.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/Nghe-thuat-giao-tiep-de-thanh-cong-Leil-Lowndes-206-trang-1.pdf” download=”none”]

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.